Hizmetlerimiz

Armera İnşaat

Altyapı Kanalizasyon
Çalımaları

Alt yapı kanalizasyon çalışması, bir bölgenin su ve atık sularının güvenli bir şekilde yönlendirilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlayan bir projedir. Bu çalışma, bölgenin sağlıklı, hijyenik ve çevreye dost bir ortam oluşturması için gereklidir.

Alt yapı kanalizasyon çalışması, çevresel açıdan çok önemlidir çünkü bölgedeki su ve atık sularının uygun şekilde yönlendirilmesi ve uzaklaştırılması, çevreyi kirletmeme ve insan sağlığını tehlikeye atmama konularında önemlidir.

Alt yapı kanalizasyon çalışması, oldukça kapsamlı ve zahmetli bir projedir. Bu projenin doğru bir şekilde planlanması ve yapılması, bölgedeki su ve atık sularının uygun şekilde yönlendirilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlar. Ayrıca, bu proje, bölgedeki su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturmasına da yardımcı olur.

Sonuç olarak, alt yapı kanalizasyon çalışması, bölgedeki su ve atık sularının uygun şekilde yönlendirilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlar ve bölgenin sağlıklı, hijyenik ve çevreye dost bir ortam oluşturmasına yardımcı olur.

Hafriyat
Çalışmları

Hafriyat, bir yapının ya da binanın inşaatı sırasında oluşan atıkların toplanması, sınıflandırılması ve uygun bir şekilde atılması işlemidir. Hafriyat, çevresel açıdan çok önemlidir çünkü atıkların uygun şekilde atılmaması çevreyi kirlemeye neden olabilir.

Hafriyat işlemi, yapı malzemelerinin sınıflandırılmasından başlar. Bu malzemeler, inşaat atıkları, metal, cam, plastik, beton gibi farklı kategorilerde sınıflandırılır. Sınıflandırılan atıklar, uygun şekilde toplanır ve atılır.

Hafriyat işlemi, çevresel açıdan önemli olduğu kadar ekonomik açıdan da önemlidir. Atıkların geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması veya değerlendirilmesi, çevreyi kirletmek yerine çevresel ve ekonomik fayda sağlar.

Sonuç olarak, hafriyat işlemi önemlidir ve yapıların inşaatı sırasında düzenli olarak yapılması gerekir. Uygun şekilde yapılan hafriyat, çevreyi kirletmeme ve çevresel faydalar sağlama konularında önemlidir.

+ 50

Tamamlanan Projeler

+ 27

Faaliyet Alanları
Image